A downloadable project

Prezentacja wybranych algorytmów do znajdowania ścieżek:
-BFS
-A*
Użytkownik może wygenerować losową mapę o wybranym rozmiarze i zagęszczeniu, jak również zapisać bądź wczytać ją z pliku. Dla wybranej mapy można uruchomić zaimplementowane algorytmy znajdowania drogi.

Download

Download
PathFinder.rar 11 MB